Undervisning & Supervision ApS

Undervisning, kurser og supervision i Institut Mod Vold ApS

Vores viden om vold bunder i mange års specialiseret terapeutisk arbejde med mennesker, der har vold tæt inde på livet. Vi har indgående erfaring med både, børn, unge og voksne der har været udsat for vold i en nær relation og med voksne og unge, der bruger vold imod sine nærmeste.
Det vil sige, at vi kender til volden fra alle vinkler i familien.

Vi har også erfaring med den kompleksitet voldsager repræsenterer, i relation til kommunal familiebehandling, undersøgelser, krisecentre, familieretshuset, jobcentre og politiet. Vi kender derfor til de udfordringer som fagprofessionelle kan møde, når de står med et menneske eller en familie, hvor der er vold. Og vi kender til, hvor vanskeligt det kan være for den, der lever med volden at indgå i relation til ”systemet”.

Når vi laver undervisning om vold, trækker vi på alle disse erfaringer, hvilket vil sige, at vores undervisning altid har mange praksiseksempler. Gennem fortællinger fra levede liv, tilbyder vi ståsteder, hvorfra man kan forstå volden, både indefra og udefra. På denne måde reduceres kompleksiteten, vi får sprog for noget usigeligt og vi kan finde frem til meningsfulde handlinger.

I vores undervisning trækker vi også på nyeste viden, solide praksisser og teoretiske perspektiver om vold, køn og arbejdet med børn, unge og voksne.

Vold i familien er et stort samfundsproblem og vi brænder for at formidle viden om vold så bredt ud i samfundet som muligt, da viden om vold er det bedste værn mod vold.

Undervisning

Vi tilbyder:

Undervisnings- og supervisionsforløb, kursusdage, workshops, talks og fyraftensmøder – både online og fysisk. Vi tilbyder også en 1-årig uddannelse, hvor du som fagperson bliver klædt rigtig godt på til arbejdet med mennesker og vold.
Vold i nære relationer er en kompleks størrelse og vi ved, at det kan være svært at få øje på volden, handle på den og hjælpe de berørte. Samtidig ved vi også, at fagpersoner spiller en afgørende rolle, når mennesker skal ud af volden eller hele efter vold.

Målgruppe:

Undervisningen retter sig mod den brede gruppe af fagfolk, der er i berøring med mennesker, hvor der er vold inde i billedet eller hvor der kan være tvivl om, hvorvidt der er vold. Det kan være sagsbehandlere, politibetjente, familierådgivere, skolelærere, pædagoger, psykologer, sundhedspersonale og andre faggrupper.

Vi tror på, at alle kan lære at se vold, tale om vold og handle på vold.

I kan følge med i vores kurser og uddannelser her på siden. I er også velkommen til at kontakte os for et skræddersyet kursus til jeres arbejdsplads.

Metode og tilgang:

Vi underviser i – og praktiserer – den Responsbaserede – og Narrative praksis.

Kontakt os på: kontakt@institutmodvold.dk

Supervision

Vi tilbyder:

Supervision af fagfolk, der arbejder med mennesker, hvor vold er eller har været en del af deres liv.

Vi tilbyder både supervision – og supervision som en integreret del af et uddannelsesforløb.

Vi ved, at det kan være svært at vide, hvad man kan sige og gøre, når man gerne vil hjælpe mennesker, der lever med vold. Og vi ved også, at fagfolk oftest har et stort ønske om netop at hjælpe. Som fagperson kan man derfor føle sig magtesløs i sager, hvor der er vold. For at passe på sig selv, sine medarbejdere og de mennesker, man gerne vil hjælpe, kan det derfor være vigtigt med voldsspecialiseret supervision, så man sikrer arbejdsglæden og stoltheden over egne værdier og færdigheder, i et kompleks og til tider belastende arbejdsfelt.

 

Kontakt os på: kontakt@institutmodvold.dk

Aktuelle kurser