Bryd Voldsarven – kursus for småbørnsforældre eller kommende forældre der vil forebygge utryghed/vold i egne børns opvækst

Bryd Voldsarven – Et gratis kursus til dig der venter barn eller har små børn og som ønsker at være den bedst mulige forælder trods de ting du selv har med i bagagen. Venter du barn eller har du/I små børn derhjemme, og kommer du selv fra et hjem, hvor der var vold (det kan være psykisk vold, fysisk vold eller anden form for vold) eller anden omsorgssvigt, så er vores kursus måske noget for dig. Det er oftest en stor mundfuld at vente barn og blive forælder, men når man selv er vokset op med vold eller anden svigt, kan den mundfuld være endnu større. Mange gør sig tanker om, at man gerne vil give sine børn noget andet og mere trygt end det man selv er vokset op med. Og man kan gøre sig tanker om, hvad man ikke vil tage med sig fra sit eget opvæksthjem og hvad man alligevel gerne vil. Vores kursus kan bidrage til, at du står endnu stærkere funderet i de værdier du ønsker, skal være omdrejningspunktet for dit eget forældreskab. Kurset tager udgangspunkt i forskellige temaer, der ofte er relevante når man genre vil bryde med den omsorgssvigt man selv har oplevet som lille. Der er mange erfaringer der viser, at det kan være en rigtig stor hjælp at sætte nogle ord på det man selv har oplevet og sat ord på, hvad man selv gerne vil være for en forælder. Fordi det faktisk hjælper til at man kommer til at gå i den retning man gerne vil i sit forældreskab. Temaerne er blandt andet: Hvad er vold? Forældrerolle og forælder identitet Børns naturlige udvikling Hvad er vrede? Forældremodgift mod vold (At sige undskyld) Vejen videre Du kan deltage alene på kurset, men har du en partner, så anbefaler vi at I tager sted sammen, da det kan give rigtig meget at lave de forskellige øvelser m.v. sammen. Kurset strækker sig over 2 dage, 6 timer pr. dag, og det består af forskellige temaer og øvelser – alle med fokus på at forebygge at voldsarven går videre i egen familie. Det er muligt at tilmelde dig ét af nedenstående 2-dags kurser. Når du tilmelder dig, vil du blive kontaktet med et tidspunkt for en telefonisk visitationssamtale. I visitationssamtalen vil du også kunne få afklaret eventuelle tvivl du kan have i forhold til om du er i målgruppen for kurset. Så hvis du er i tvivl, vil vi opfordre dig til at tilmelde dig kurset, så vi kan tage en telefonisk snak om det. Og skriv endelig gerne på: kontakt@institutmodvold.dk, hvis du har spørgsmål eller andet du ønsker afklaret i forhold til kurset. Alle kurser afholdes i København. NB: Hvis det er en forhindring for dig at deltage i kurset fordi det ligger i hverdags-dagstimerne, så skriv endelig til os på: kontakt@institutmodvold.dk - så vil vi forsøge at samle et hold til et eftermiddags-/weekendkursus.
Første kursusdag:
Pris ekskl. moms
gratis
Pr. deltager
Læs mere

Undervisningsdage

2-dags kursus 'Bryd Voldsarven', København 11.-12. september 2024, kl. 9.30-15.30
2-dags kursus 'Bryd Voldsarven', København 11.- 12. november 2024, kl. 9.30-15.30

Undervisere

Ditte Brorson

Cand. psyk. aut.

Ditte mener, at ansvaret for volden altid ligger hos den person der bruger vold mod sin partner. Og med ansvaret kommer også handlekraften og muligheden for forandring.

Maria Højer Nannestad

Cand. psyk. aut.

Maria er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med børn og voksne. Dertil er hun uddannet supervisor. Maria har efteruddannelser i narrativ og systemisk terapi såvel som mentaliserings baseret terapi med børn, unge og familier. Maria har i flere år stået for at afholde efteruddannelse for andre psykologer i mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier.

Mette Thyghøj

Cand. mag. psyk.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold. Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

Sara Svane

Cand. pæd. pæd. psyk.

Sara har arbejdet mange år med vold i nære relationer og har særlig talt med unge og voksne, men også med børn der lever med vold i hjemmet. Igennem årene, er Sara blevet særligt optaget af psykisk vold og seksualiseret vold.

Find vej

Adresse:

Kurset afholdes kun i København. For information om adressen, kontakt os på: kontakt@institutmodvold.dk

Hvis du står i en situation, hvor det ikke er muligt for dig/jer at deltage i kurset på hverdage eller i hverdags dagstimer, men vil kunne deltage i en weekend eller på hverdagsaftenener, må du meget gerne skrive til os på: kontakt@institutmodvold.dk. Så vil vi meget gerne forsøge at lave et weekendkursus eller et aftenkursus.

Booking