Institut Mod Vold udbyder en gruppe til mennesker med vold- og aggressionsproblemer i København i foråret i 2023 i København. Tilbuddet er gratis da det er sponsoreret af Velliv. Gruppen faciliteret af Mette Thyghøj.

Gruppetilbuddet ”Fri Fra Volden”

Institut Mod Vold tilbyder i marts 2023 et gruppeforløb for mennesker, der har brugt/bruger vold/aggression mod deres nærmeste.

Gennem gruppetilbuddet ”Fri Fra Volden” mødes 8-10 mænd/kvinder i en gruppe på 8 gange 3 timer hver anden uge og får specialiseret hjælp til ikke længere at anvende vold og aggression.

Tidsrummet er kl. 16-19 om tirsdagen på følgende datoer:

  • 28.marts,11.april, 25.april, 9.maj. 23.maj, 6. juni (obs. kun en uge imellem her) 13 og 27. juni

Udøver du, eller har du udøvet; psykisk vold, fysisk vold, seksuel vold, materiel vold, økonomisk vold og/eller stalking mod din partner eller en anden i en nær relation til dig, så er du i målgruppen for tilbuddet.

Tilbuddet er sponsoreret af Velliv og er derfor gratis for dig at deltage i.

Kan du sige ja til nedenstående, så vil gruppetilbuddet være noget for dig:

  • Har du været aggressiv og/eller voldelig overfor din partner eller en anden i nær relation til dig?
  • Har du ønsker om at få redskaber til at stoppe volden/aggressionen?
  • Ønsker du et kærligt og nært forhold til din partner eller til dem, du har været voldelig/aggressiv overfor?

I Institut Mod Vold ser vi volden som problemet. Det betyder, at den, der anvender vold, er mere end personen, som udøver vold. Han eller hun er ofte også en kærlig og varm person, som af forskellige årsager har tillagt sig en voldelig adfærd. Det er udelukkende den, der udøver volden, der kan lære at tage ansvar for sine handlinger og derved også opnå redskaber til ikke længere at anvende vold.

I Institut Mod Vold er vi specialiserede i at arbejde med voldsproblematikker, og vi glæder os til at udbyde denne terapigruppe til mennesker, der ikke længere ønsker at anvende vold og aggression.

Gruppen starter op i marts 2023 i Københavnsområdet. Lokation oplyses senere.

Visitering og til gruppeforløbet sker fortløbende og kan iværksættes ved, at du skriver en mail til Mette på mt@institutmodvold.dk