Hvem er vi

Ditte Brorson

Cand. psyk. aut.

Ditte mener, at ansvaret for volden altid ligger hos den person der bruger vold mod sin partner. Og med ansvaret kommer også handlekraften og muligheden for forandring.

Maria Højer Nannestad

Cand. psyk. aut.

Maria er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med børn og voksne. Dertil er hun uddannet supervisor. Maria har efteruddannelser i narrativ og systemisk terapi såvel som mentaliserings baseret terapi med børn, unge og familier. Maria har i flere år stået for at afholde efteruddannelse for andre psykologer i mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier.

Mette Thyghøj

Cand. mag. psyk.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold. Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

Sara Svane

Cand. pæd. pæd. psyk.

Sara har arbejdet mange år med vold i nære relationer og har særlig talt med unge og voksne, men også med børn der lever med vold i hjemmet. Igennem årene, er Sara blevet særligt optaget af psykisk vold og seksualiseret vold.

Vores metodegrundlag er baseret på narrative, systemiske, responsbaserede og mentaliseringsbaserede principper.

Det betyder, at vi har et bredt fagligt ståsted, hvilket er relevant når man har med den kompleksitet at gøre, som der oftest er ved vold i nære relationer.