”At arbejde med mennesker der bruger vold” – Uddannelse i terapi og rådgivning til mennesker der bruger vold mod deres nærmeste”.

I Institut Mod Vold udbyder en 1-årig uddannelse (8 hele dage plus 3 træningsdage) målrettet arbejdet med mennesker der bruger vold mod deres nærmeste (voldsudøvere). I uddannelsen opnår du grundig teoretisk viden og tilegner dig færdigheder i at anvende Alternativ til Volds tilgange samt de Narrative- og Responsbaserede tilgange, i relation til mennesker med voldsproblemer. Det glæder os at kunne fortælle, at Psykolog Per Isdal fra Alternativ Til Vold er gæsteunderviser på denne uddannelse, og afholder en dag på uddannelsen om voldens psykologi.
Første kursusdag:2024-09-30 08:30:00
Pris ekskl. moms
16.000 kr. plus moms inkl. forplejning
Pr. deltager

Ønsker du at blive klædt på til og uddannet i at arbejde med mennesker der bruger vold mod deres nærmeste?

Vi udbyder nu en helt unik uddannelse, der fokuserer på at forstå mennesker der bruger vold og hvordan vi bedst hjælper dem via rådgivning og terapi, til at kunne stoppe deres vold og lære nye mere sunde måder at være i verden på.
Under uddannelsen vil du blive grundigt klædt på til arbejdet med mennesker der bruger vold, hvor du vil blive præsenteret både for teorier omkring voldsudøvelse, massere af hands-on metoder samt praksis træning.

Du vil blandt andet blive klædt på til:
• At spørge ind til vold og afdække vold i samtale med den der formodet bruger vold
• At forstå hvad du skal se og lytte efter hos den der udøver vold, når det er svært at afdække om der er vold
• At forstå brugen af de forskellige former for vold, herunder psykisk vold (og seksualiseret vold) fra udøverens perspektiv.
• At have rådgivnings- og samtaleforløb med mennesker der bruger vold som ønsker at stoppe deres brug af vold
• At vurdere om det er muligt med parsamtaler eller ej
• At tale med forældre der har voldsproblematik om, hvordan deres vold påvirker og skader deres børn – tale om svære emner på espektfulde og værdige måder.
• At genkende når arbejdet med mennesker der bruger vold bliver svært for dig personligt, og hvordan du og dine kollegaer tager vare på jer selv i jeres arbejde.
• At opnå viden om hvordan du hjælper dem der både har rusmiddelproblematikker og voldsproblematikker, da det ikke er usædvanligt at disse problematikker følges ad
• At opnå viden om, hvornår det kan være relevant at dem der udøver vold også får hjælp til at få bearbejdet bagvedliggende traumer og svigt fra opvæksten.

Teorigrundlag:
Uddannelsens teori og metoder bygger primært på Alternativ Til Volds tilgang til arbejdet med mennesker med voldsproblemer, Responsbaseret praksis, som er en Canadisk udviklet tilgang blandt andet til arbejdet med mennesker der bruger vold. Samt James Gilligans forståelse omkring skam og vold og derudover narrativ teori og tilgang.
Der vil anvendes andre metodiske grundlag hvis det vurderes at give mening for undervisningen. Desuden undervises i teori og metoder udviklet af uddannelsens undervisere Mette Thyghøj og Ditte Brorson på baggrund af mange års erfaring med området.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til fagprofessionelle, som ønsker at tilegne sig færdigheder og specialviden indenfor vold i nære relationer om dem der bruger vold i nære relationer (voldsudøvere).
Målgruppen kan være faggrupper indenfor: familieafdelinger, familieretshuse, krisecentre, politi, skole og daginstitutioner, jobcentre, psykologer/terapeuter, advokater/jurister, misbrugsbehandlere, psykiatri, læge, sundhedsplejerske og andre.
Man kan både deltage på uddannelsen som ny eller erfaren fagperson indenfor området.

Opbýgning af uddannelsen:
Uddannelsen består af 8 undervisningsdage og 3 træningsdage – udover dette kan deltagerne tilkøbe supervision, hvis det ønskes. Træningsdagene er dage, hvor deltagerne arbejder med øvelse og teori i deres studiegruppe.

Litteratur:
Der vil være litteratur der kan læses løbende under uddannelsen

Uddannelsesbevis:
Man modtager et uddannelsesbevis efter endt uddannelse, hvis man har deltaget min. 80 procent af tiden.

Supervision:
Som deltagere på uddannelsen kan der tilkøbes en supervisionspakke, der består af 3×2 timer samlet pris på dette er 10.000 kr. plus moms.

Ønsker du mere viden om uddannelsen er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Mette Thyghøj på mail: mt@institutmodvold.dk eller Ditte Brorson db@institutmodvold.dk

Læs mere

Undervisningsdage

Undervisningsdatoer: 30. sep. og 1. okt., 18. nov., 6. jan. 3. marts, 9. april, og 26. maj og 10. juni Alle dage fra 8.30-15.30 Træningsdatoer: 11. dec., 28. marts og 6. maj.

Undervisere

Ditte Brorson

Cand. psyk. aut.

Ditte mener, at ansvaret for volden altid ligger hos den person der bruger vold mod sin partner. Og med ansvaret kommer også handlekraften og muligheden for forandring.

Mette Thyghøj

Cand. mag. psyk.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold. Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

Per Isdal

Email:
Telefon:

Find vej

Adresse:

Københavnsområdet
Lokation: Uddannelsen afholdes i Københavnsområdet – præcis lokation oplyses senere.

Afbudsregler:
Hvis du ikke kan deltage på uddannelsen alligevel og er nødt til at melde afbud, gælder følgende afbudsregler:
Afbud 4 uger før dagen for uddannelsesstart: Ingen beregning
Afbud senere end 4 uger før: 50 % beregning
Afbud 14 dage før eller derunder: 100 % beregning

 

 

Booking