1-årig uddannelse i håndtering af vold i nære relationer, Odense 2024-2025

Institut Mod Vold udbyder en 1-årig uddannelse i håndtering af vold i nære relationer, hvor du opnår grundig teoretisk viden og tilegner dig færdigheder i at anvende den Narrative- og Responsbaserede Praksis, i relation til mennesker med voldsproblemer.
Første kursusdag:2023-09-14 09:00:00
Pris ekskl. moms
26000
Pr. deltager

Gæsteunderviser på uddannelsen: Jane Monckton-Smith

Uddannelsen består af 12 undervisningsdage fordelt på 6 moduler á 2 undervisningsdage. Undervisningen foregår i Odense, med undtagelse af den 4. oktober på modul 2, hvor Jane Monckton-Smith er gæsteunderviser. Dette dag er i København.

Jane Monckton-Smith er særlig kendt for sin bog ‘In Control – Dangerous Relationships and How They End in Murder’ (2022) og hendes forskning om partnerdrab. Ud fra sin forskning har Jane identificeret 8 trin, der kommer forud for, at en person slår sin partner eller ekspartner ihjel. De 8 trin udgør en tidslinje som er et enkelt, vigtigt og brugbart redskab, når man skal forholde sig til risikoen for, om en person eskalerer sin brug af vold eller ender med drab. Risikovurdering er altid er en del af ens arbejde, når man taler med mennesker om vold i nære relationer. Alt dette kommer modul 2 til at handle om.

Udover undervisningsdagene er der 4 træningsdage, hvor deltagerne mødes selv i studiegrupper, hvor de arbejder med at træne metoderne i praksis samt tale om de teorier og temaer, vi kommer omkring i undervisningen fra gang til gang.

Undervisningen er for alle fagpersoner, der arbejder med traumer og vold i nære relationer, eller som har interesse for at arbejde med traumer og voldsproblematikker. Der vil primært være fokus på vold i nære relationer, herunder særligt fokus på psykisk vold og seksualiseret vold, men undervisningen vil også rette sig mod at kunne forstå vold mere generelt.

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig viden om vold i nære relationer, gennem forskellige anerkendte teoretiske forståelser af vold samt undervisernes erfaringer fra arbejdet med vold. Dertil vil deltagerne opnå praksisnære metodiske færdigheder, med henblik på at kunne hjælpe mennesker med voldsproblemer samt kunne håndtere komplekse sager med vold, herunder psykisk vold og seksualiseret vold/voldtægt i parforhold og i familien. Der vil både være fokus på mennesker, der har været eller er udsat for vold, og på mennesker der har udøvet eller udøver vold.

“Vold er skammens sygdom” siger den amerikanske psykiater James Gilligan. Det modsatte af skam er følelsen af værdighed, og derfor skal vi hjælpe mennesker med at udfolde deres værdier, erfaringer og viden samt sætte lys på deres responser på den vold, de er blevet udsat for af deres partner eller anden nærtstående person.

For at kunne forstå, hvorfor mennesker handler, tænker og føler som de gør, når de udsættes for vold eller udøver vold skal vi også have blik for menneskers livsverden, altså den kontekst de lever i og de sociale responser der har været og er, på dem og på volden.

Når man bliver udsat for vold, svarer man altid tilbage på volden. Man er aldrig passiv modtager, men altid aktiv responderende, med fokus på at bevare og genoprette sin egen eller andres værdighed eller sikre mest mulig sikkerhed. Måden man modsvarer volden på, er afhængig af alle mulige faktorer i ens sociale liv, afhængig af den situation som volden foregår i, andres blikke på én og graden af fare. Men mennesker handler altid på mange synlige og usynlige måder, når de modsvarer vold fra en nærtstående person.

Voldsproblematikker er komplekse, og som fagperson skal man både forholde sig til volden som et konkret problem, der indebærer fysisk og sjælelig fare, og man skal kunne forstå volden i et bredere perspektiv, ud fra kulturelle, relationelle, kønnede, sociale og kontekstuelle forhold. 

Når man arbejder med mennesker der lever med vold, er det derfor både vigtigt at tilbyde hjælp til sikkerhed samt at være klædt på til at hjælpe mennesker tilbage til sig selv igen, gennem samtaler om, hvad der er sket, hvad de har forsøgt undervejs og de mulighedsrum de har oplevet at have samt hvad der er vigtigt for dem.

At arbejde med vold i nære relationer er både smerteligt og meningsfuldt. Vores erfaring er, at viden og anvendelige metoder kan gøre arbejdet med vold langt mindre slidsomt, mindre kompleks og mere livfuldt.

Med teorier og metoder i ryggen, vil deltagerne blive klædt godt på til arbejdet med mennesker og vold.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder med mennesker, hvor vold kan være inde i billedet, og som ønsker at tilegne sig færdigheder og specialviden indenfor vold i nære relationer.

Det kan være faggrupper indenfor: familieafdelinger, familieretshuse, krisecentre, politi, skole og daginstitutioner, jobcentre, psykologer/terapeuter, advokater/jurister, misbrugsbehandlere, psykiatri, læge og sundhedspersonale.

Man kan både deltage på uddannelsen som ny eller erfaren fagperson indenfor området.

Ønsker du mere viden om uddannelsen er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Sara Svane på mail: ss@institutmodvold.dk

 

Læs mere

Undervisningsdage

Antal undervisningsdage: 12 dage fordelt på 6 moduler á 2 dage. Der vil være 4 studiegruppedage placeret imellem undervisningsmodulerne.
Modul 1 5. og 6. september 2024, kl. 9.00-15.00
Modul 2 3. og 4. oktober 2024, kl. 9.00-15.00
Modul 3 5. og 6. december 2024, kl. 9.00-15.00
Modul 4 30. og 31. januar 2025, kl. 9.00-15.00
Modul 5 20. og 21. marts 2025, kl. 9.00-15.00
Modul 6 5. og 6. juni 2025, kl. 9.00-15.00

Undervisere

Jane Monckton Smith

Email:
Telefon:

Sara Svane

Cand. pæd. pæd. psyk.

Sara har arbejdet mange år med vold i nære relationer og har særlig talt med unge og voksne, men også med børn der lever med vold i hjemmet. Igennem årene, er Sara blevet særligt optaget af psykisk vold og seksualiseret vold.

Mette Thyghøj

Cand. mag. psyk.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold. Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

Maria Højer Nannestad

Cand. psyk. aut.

Maria er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med børn og voksne. Dertil er hun uddannet supervisor. Maria har efteruddannelser i narrativ og systemisk terapi såvel som mentaliserings baseret terapi med børn, unge og familier. Maria har i flere år stået for at afholde efteruddannelse for andre psykologer i mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier.

Find vej

Adresse:

Buchwaldsgade, 5000 Odense, Region Syddanmark Danmark
Find Mødecenter Odense: Brug GPS, indtast “Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C”. Når du står på adressen foran en stor, hvid villa, finder du vores hovedindgang ved at følge smøgen til højre for villaen og gå til venstre bag bygningen. Gå efter ”Indgang A”. Vi bor kun 10 minutters gang fra bus og togstationen og med den placering, er det oplagt at benytte offentlig transport til Odense. Se mere på rejseplanen. Tager du bilen, kan du med fordel benytte app’en Odense Rundt eller via odenserundt.dk for at få trafikinfo, undgå vejarbejde mv. Du finder bykort og intro nederst på vores hjemmeside. Parkering: Du finder 38 gratis parkeringspladser rundt om vores hus og disse er selvfølgelig til vores gæster. Der ud over kan du parkere lige overfor os – hos et indkøbscenter – og parkeringen dér er gratis og uden tidsbegrænsning. Hold dog gerne modsat centrets indgang, af hensyn til centrets kunder. Du skal ikke bruge P-tilladelse for at holde hos os eller hos indkøbscentret.

Afbudsregler

Hvis du ikke kan deltage på uddannelsen alligevel og er nødt til at melde afbud, gælder følgende afbudsregler:

Afbud 4 uger før dagen for uddannelsesstart: Ingen beregning

Afbud senere end 4 uger før: 50 % beregning

Afbud 14 dage før eller derunder: 100 % beregning

Booking