Sara Svane

SPECIALIST INDENFOR VOLD I NÆRE RELATIONER
Sara Svane
ss@institutmodvold.dk
Telefon: 9380 2383

Sara laver terapi, superviserer og underviser indenfor vold i nære relationer. Sara har et særligt fokus på værdighed og respekt for menneskers erfaringer, værdier, håb og bestræbelser. Sara arbejder ud fra den narrative- og responsbaserede praksis og interesserer sig altid for, i hvilken kontekst volden har fundet sted i, hvilke måder personen er blevet mødt på af andre samt alle de synlige og mindre synlige modstandshandlinger som personen har gjort, for at værne om sig selv eller andre.

Sara har arbejdet mange år med vold i nære relationer og har særlig talt med unge og voksne, men også med børn der lever med vold i hjemmet. Igennem årene, er Sara blevet særligt optaget af psykisk vold og seksualiseret vold. To voldsformer, der kan gang på gang viser sig at være særligt svære at sige noget om, både for de personer der er blevet udsat for volden og for de personer, der har udøvet volden. Disse to voldsformer er behæftet med en særlig hemmelig skam.

Sara ved, at denne uretfærdige og hemmelige skam lever i ofret, når den der udøver volden ikke tager ansvaret på sig. Det paradoksale er, at skammen også vokser hos den der udøver volden, når han/hun ikke tager ansvaret og skylden for volden på sig. Der er med andre ord gode grunde til at forstå skammen, og det gør Sara blandt andet gennem James Gilligans teori om ‘Vold som skammens sygdom’.

Sara vægter fællesskaber og grupper højt, fordi vejen til ud ad skammens ensomhed går gennem stolthedens fællesskaber. Gennem respektfulde samtaler og fællesskaber med andre mennesker, der har adgang til at forstå, kommer også sproget, for det der er sket. I fællesskabet kan den hele fortælling om vold udfolde sig, og ofrets modstand kan blive synlig. 

Fokus områder:

  • Opgradering af viden indenfor vold i nære relationer, med særligt fokus på psykisk vold og seksualiseret vold
  • Psykisk vold
  • Seksualiseret vold
  • Peer-grupper

Foruden arbejdet i Institut Mod Vold, har Sara en privat praksis, hvor hun laver terapi, supervision og undervisning af fagfolk, indenfor vold i nære relationer.

Tilbyder:

Individuelle terapiforløb (telefonisk, online og ansigt til ansigt)

  • For voksne, børn, unge og familier, der har levet med – eller lever med – vold i en nær relation
  • For voksne og unge, der har udøvet vold overfor deres nærmeste og som ønsker at stoppe volden

Gruppeforløb

  • For voksne, der har været udsat for vold i en nær relation

Voldsfaglig supervision

Voldsfaglig undervisning