Mette Thyghøj

SPECIALIST INDENFOR VOLD I NÆRE RELATIONER
mt@institutmodvold.dk
Telefon: 3148 3111

Mette Thyghøj er kandidat i psykologi og specialist i narrativ psykoterapi. Mette Thyghøj har egen praksis, hvor hun superviserer, underviser og tilbyder psykoterapi og coaching. Udover dette har Mette tidligere været ansat som projektleder på efterværn i organisationen Lev Uden Vold. I Lev Uden Vold behandlede hun både voldsudsatte og voldsudøvere og underviste i viden om vold.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold. Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

Mette mener, at det er meget vigtigt at både fagpersoner og voldsramte familier får hjælp til at få indblik i voldens ødelæggende mekanismer. Fagpersoner skal klædes på voldsfagligt, til at håndtere voldsproblematikker (f.eks. gennem supervision og undervisning), så de kan møde mennesker udsat for vold på måder, der hjælper dem væk fra volden.

Mette har mange års teoretisk erfaring med den narrative metode, og har udarbejdet flere uddannelser/kurser i denne tilgang.

Tilbyder:

Individuelle terapiforløb

  • For voksne, der har været udsat for vold i en nær relation
  • For voksne, der har udøvet vold overfor deres nærmeste

Voldsfaglig supervision

Voldsfaglig undervisning