Bryd Voldsarven – kursus for småbørnsforældre eller kommende forældre der vil forebygge utryghed/vold i egne børns opvækst

Har du små børn eller venter du dit første barn, og er du vokset op med utryghed, stor vrede fra dine forældre, nedgørelser, kontrol, straf? Har din/dine forældre slået, skubbet, sparket dig eller andre i din familie? Kastet med ting, råbt, nedgjort, truet, manipuleret på måder som har gjort dig utryg eller på anden vis har påvirket dig negativt? Er du nervøs for, om du kan ende med selv at blive som din mor eller far? Bekymrer du dig for at dit barn vil komme til at opleve de samme ting som du oplevede? Vil du gerne have fokus på, at blive den tryggest mulige forælder for dit barn? Gælder nogle af de ovenstående punkter for dig og/eller din partner, så tilbyder institut mod vold et gruppekursus på i alt 12 timer, der handler om at bryde voldsarven. Kurset er et forebyggende kursus til dig der er vokset op med vold i hjemmet og gerne vil sikre, at du ikke viderefører volden til din egen lille familie og dine egen børn. Kurset bygger på en veldokumenteret metode udviklet i Norge. Vi ved at vold ikke altid er det ord folk selv bruger om de ting der er sket i deres opvækst. Hvis du er i tvivl om du er i målgruppen, så håber vi rigtig meget at du vil kontakte os, så vil vi meget gerne snakke med dig om det. Du kan deltage alene på kurset, men har du en partner, så anbefaler vi at I tager sted sammen, da det kan give rigtig meget at lave de forskellige øvelser m.v. sammen. Kurset strækker sig over 2 dage, 6 timer pr. dag, og det består af forskellige temaer og øvelser – alle med fokus på at forebygge at voldsarven går videre i egen familie. Pris: Kurset er primært finansieret af midler fra Velliv Foreningen og har derfor kun en lille egen betaling. Pris pr. pers.: 300 kr. Pris pr. par: 500 kr. Er I på SU, integrationsydelse, kontanthjælp eller af andre grunde ikke har råd til at betale for kursusafgiften, så er kurset gratis for jer. Det er muligt at tilmelde dig ét af nedenstående 2-dags kurser. Når du tilmelder dig, vil du blive kontaktet med et tidspunkt for en telefonisk visitationssamtale. I visitationssamtalen vil du også kunne få afklaret eventuelle tvivl du kan have i forhold til om du er i målgruppen for kurset. Så hvis du er i tvivl, vil vi opfordre dig til at tilmelde dig kurset, så vi kan tage en telefonisk snak om det. Alle kurser afholdes i København.
Første kursusdag:
Pris ekskl. moms
300
Pr. deltager
Læs mere

Undervisningsdage

2-dags kursus 'Bryd Voldsarven', København 20.-21. marts 2024, kl. 9.30-15.30
2-dags kursus 'Bryd Voldsarven', København 3.-4. juni 2024, kl. 9.30-15.30
2-dags kursus 'Bryd Voldsarven', København 11.-12. september 2024, kl. 9.30-15.30
2-dags kursus 'Bryd Voldsarven', København 11.- 12. november 2024, kl. 9.30-15.30

Undervisere

Ditte Brorson

Cand. psyk. aut.

Ditte mener, at ansvaret for volden altid ligger hos den person der bruger vold mod sin partner. Og med ansvaret kommer også handlekraften og muligheden for forandring.

Maria Højer Nannestad

Cand. psyk. aut.

Maria er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med børn og voksne. Dertil er hun uddannet supervisor. Maria har efteruddannelser i narrativ og systemisk terapi såvel som mentaliserings baseret terapi med børn, unge og familier. Maria har i flere år stået for at afholde efteruddannelse for andre psykologer i mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier.

Mette Thyghøj

Cand. mag. psyk.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold. Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

Sara Svane

Cand. pæd. pæd. psyk.

Sara har arbejdet mange år med vold i nære relationer og har særlig talt med unge og voksne, men også med børn der lever med vold i hjemmet. Igennem årene, er Sara blevet særligt optaget af psykisk vold og seksualiseret vold.

Find vej

Adresse:

Kurset afholdes kun i København. For information om adressen, kontakt os på: kontakt@institutmodvold.dk

Booking