Nyheder og Viden

I Foreningen Institut Mod Vold – Indsatser mod vold i nære relationer er vores vision

• At udbyde specialiseret hjælp til voksne, der har været udsat for vold eller som har udøvet vold i nære relationer. Samt specialiseret hjælp til børn og unde der er vokset op med vold i hjemmet.

Vi søger fondsmidler til

• Hjælp og indsatser til voksne og børn, der har været udsat for vold i en nær relation

• Informationsmateriale og vidensformidling indenfor vold i nære relationer, herunder særligt psykisk vold.
Materialet og formidlingen skal rette sig til både den brede befolkning og til fagfolk.