Samtalegruppe for kvinder der har været udsat for vold fra en partner

“Vi gjorde noget” – en samtalegrupper for kvinder der har været udsat for vold fra en partner

Gruppen starter: torsdag den 2. februar 2023 kl. 10.00-13.00 i Aarhus og er finansieret af Velliv Foreningen.

I samarbejde med Velliv Foreningen tilbyder Foreningen Institut Mod Vold nu en gratis samtalegruppe i Aarhus, for kvinder, der har været udsat for vold fra en nærtstående person. I Institut Mod Vold mener vi at alle har ret til et kvalificeret og specialiseret tilbud, når man har levet med vold – uanset økonomi og andre sociale forhold.

Problemet med partnervold er stort og alt for mange går alene med oplevelserne, traumerne, skammen og skyldfølelsen. Lev Uden Vold og VIVE har udgivet en rapport, der viser at omkring 82.000 kvinder i Danmark har været udsat for mindst én voldsform (fysisk, psykisk, seksualiseret eller økonomisk) fra deres partner inden for det seneste år (VIVE 2022). 92 procent af disse sager har politiet ingen kendskab til, enten fordi kvinderne ikke selv har anmeldt volden eller fordi andre ikke har. Tallet er højere ved partnervold end ved andre former for vold, eksempelvis vold på gadeplan.

Så hvad er det der gør, at kvinderne ikke siger noget til nogen? Meget peger i retningen af, at vold i hjemmet og i parforholdet er behæftet med en særlig grad af skam og hemmeligholdelse. Dette kan knytte an til, at gerningspersonen er en man kender og en person som man på et tidspunkt selv har valgt til i sit liv, og i nogle tilfælde fået børn sammen med. Kvindens stilhed kan også knytte sig til frygten for andres responser på hende , hvis hun fortæller om volden;

Vil folk mene at det er min egen skyld? Hvad vil de tænke om mig?

Og endelig kan stilheden knytte an til frygten for, hvad voldsudøveren vil gøre, hvis hun afslører volden.

Skam, frygt, hemmeligholdelse og ensomhed går hånd i hånd og isolerer mennesker.

Skammen slører også for den modstand kvinderne har ydet undervejs i relation til volden. Alle mennesker handler aktivt i relation til vold, men modstandshandlingerne bliver ofte skjult i skammen eller tilskrives ingen betydning, fordi den ikke har være åbenlys. Åbenlys modstand er dog ofte for farlig.

Ofte har kvinderne forsøgt at værne om egen og andres værdighed og sikkerhed, ved at bruge  erfaringer med andres og voldsudøverens responser, når de har gjort modstand.

Når man ikke kan få øje på sine egne modstandshandlinger, tilskrives ens handlinger ingen betydning – ingen værdi.

Når man lytter til andre kvinders fortællinger om modmagt i relation til vold, bliver det lettere at få øje på sine egne responser undervejs og meningen med det man gjorde og stadig gør. At få øje på egne og andres responser er helende i sig selv og det kan inspirere til nye og flere bevidste værdi-handlinger, der kan bringe kvinden tættere på sig selv og et foretrukken liv, uden vold.

Færdigheder

Indsendt den

januar 12, 2023

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *