2-dags kursus: Psykisk vold i nære relationer

Psykisk vold er den mest udbredte voldsform i parforholdet (VIVE 2018). Men hvornår er noget psykisk vold? Hvordan taler jeg med en familie, hvor jeg har en mistanke om, at der er en part som bruger psykisk vold mod andre i familien? Hvad gør jeg, når jeg taler med en familie, hvor den ene beskylder den anden for psykisk vold, men der ikke er nogen beviser? Hvordan ser psykisk vold ud, hvordan lærer jeg at spotte tegnene? Hvis jeg tror, at der forekommer psykisk vold i familien, hvad gør jeg så? Du vil lære om de forskellige psykiske voldsformer og strategier, ligesom du vil få helt konkrete redskaber til, hvordan du kan tale om psykisk vold ved hjælp af f.eks. billeder og ofre og udøveres ord om psykisk vold. De fleste har ikke ord for den psykiske vold de lever med, og det gør det ekstra svært at bede om hjælp eller fortælle om det til nogen. Psykisk vold bliver derfor ofte negligeret af både ofre, udøvere og fagfolk. Samtidig ved vi fra nyeste forskning, at psykisk vold kommer forud for partnerdrab. Der er med andre ord rigtigt mange vigtige grunde til, at vi skal klædes på med viden og ord, så vi kan få øje på volden og alvoren. Heri ligger der et vigtigt forebyggelsesarbejde.
Første kursusdag:
Pris ekskl. moms
3800 kr.
Pr. deltager

Tidligere kursister har blandt andet sagt følgende om kurset:

 

“JEG SYNES DET VAR MEGET SPÆNDENDE AT FÅ UDFOLDET DE FORSKELLIGE FORMER FOR PSYKISK VOLD OG FÅ EKSEMPLER PÅ DET”

 

“JEG HAR FÅET ET ANDET OG BEDRE SPROG FOR PSYKISK VOLD. OG ER BLEVET SKARPERE”

“DET GJORDE INDTRYK PÅ MIG, HVOR SVÆRT DET ER AT FÅ ØJE PÅ DEN PSYKISKE VOLD HVIS MAN IKKE SPØRGER IND TIL DET – OG HVOR MEGET DER KAN KOMME FREM HVIS MAN SPØRGER”

 

Læs mere

Undervisningsdage

2-dags kursus i Psykisk Vold, Aarhus Den 24. og 25. maj 2023
2-dags kursus i Psykisk Vold, Aarhus Den 16. og 17. august 2023
2-dags kursus i Psykisk Vold, Aarhus Den 25. og 26. oktober 2023
2-dags kursus i Psykisk Vold, København Den 16. og 17. november 2023

Undervisere

Sara Svane

Cand. pæd. pæd. psyk.

Med ca. 10 års erfaring i arbejdet med forskellige voldsformer, går Sara helhjertet ind i visionen om at gøre noget ved vold i familier og i parforhold. Sara tror på, at vejen dertil går gennem terapi, fællesskaber og udbredelse af viden.

Mette Thyghøj

Cand. mag. psyk.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold. Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

Find vej

Adresse:

Booking