1-dags kursus: Når man bruger vold imod sine nærmeste (om voldsudøvere)

Hvorfor udsætter nogle mennesker sine nærmeste for vold? Hvordan kan man stoppe vold? Der er mange spørgsmål der melder sig, når nogen udsætter sit barn eller sin partner for vold - og det er vigtige spørgsmål som dette kursus forsøger at give svar på ved hjælp af den amerikanske psykiater James Gilligans teori om vold. ”Vold er skammens sygdom” og ”selvets død er mere ødelæggende end kroppens død…vold bliver en måde at genoplive selvet på. At blive vakt til live igen”’ sagde James Gilligan. For at stoppe vold skal vi stoppe volden hos den, der udøver den – og i de kulturelle strukturer, der kan være med til at avle vold og vedligeholde vold. For at kunne stoppe vold kræver det, at vi har viden og færdigheder der klæder os på til at kunne tage snakken med mennesker, der bruger vold. Undervisningen er teoretisk og metodisk praksisnær, så du kan gå direkte ud og anvende tilgangen, ligesom du vil få helt konkrete redskaber til, hvordan du kan spørge til vold på en respektfuld måde, der gør det muligt for den der bruger vold at sige noget, erkende og bryde med volden, på trods af skam. Målgruppe: Alle faggrupper der er i berøring med unge eller voksne der bruger vold mod sine nærmeste, eller som arbejder med familier, hvor der er vold
Første kursusdag:
Pris ekskl. moms
2000
Pr. deltager
Læs mere

Undervisningsdage

1-dags kursus: Når man bruger vold imod sine nærmeste, Aarhus Den 8. november 2023, kl. 9.00-15.00

Undervisere

Mette Thyghøj

Cand. mag. psyk.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold. Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

Sara Svane

Cand. pæd. pæd. psyk.

Sara har arbejdet mange år med vold i nære relationer og har særlig talt med unge og voksne, men også med børn der lever med vold i hjemmet. Igennem årene, er Sara blevet særligt optaget af psykisk vold og seksualiseret vold.

Find vej

Adresse:

Lokation Aarhus og København: Kommer snart

Booking