1-dags kursus: “Hvorfor går man ikke bare?” Om Modstandshandlinger mod vold fra en nærtstående person

Det kan være svært at forstå, hvorfor mange mennesker ikke går med det samme, hvis man bliver udsat for psykisk-, fysisk- eller seksualiseret vold, fra sin partner eller en anden nærtstående person. Gennem eksempler og historier fra mennesker, der har levet med vold, vil du få indsigt i og forståelse for, hvad mennesker ofte gør – imens de ikke går. Du vil blive introduceret for Response-Based Practice som tilgang og samtalemetode i relation til mennesker der har levet med vold fra en partner eller anden nærtstående person. Undervisning er teoretisk og metodisk praksisnær og du vil få helt konkrete redskaber til, hvordan du kan spørge ind til vold og indgå i svære samtaler om vold, på en tryghedsskabende og helende måde. Målgruppe: Alle faggrupper der er i berøring med børn, unge eller voksne, der lever med (eller har levet med) vold i familien eller i parforholdet.
Første kursusdag:
Pris ekskl. moms
2000
Pr. deltager

Ord fra tidligere kursister:

“JEG VIL SPØRGE MERE IND TIL MODSTANDSRESPONSER OG DEN KONTEKST VOLDEN FOREGIK I”

“GODE SPØRGSMÅL JEG KAN BRUGE I SAMTALERNE MED MULIGT VOLDSUDSATTE”

“EN GOD BLANDING AF TEORI, ØVELSE OG PRAKSISEKSEMPLER”

“JEG ER BLEVET MEGET OPTAGET AF ‘DEN HELE- OG DEN HALVE FORTÆLLING OM VOLD. ISÆR FORDI VI TIT GLEMMER AT FÅ OFRETS RESPONSER MED, NÅR VI SPØRGER TIL VOLDEN. DET GØR DET HELE MEGET TYDELIGERE”

Læs mere

Undervisningsdage

1-dags kursus: "Hvorfor går man ikke bare" Om modstandshandlinger mod vold fra en nærtstående person, Aarhus Den 6. maj 2023, kl. 9.00-15.00
1-dags kursus: "Hvorfor går man ikke bare" Om modstandshandlinger mod vold fra en nærtstående person, Aarhus Den 7. juni 2023, kl. 9.00-15.00
1-dags kursus: "Hvorfor går man ikke bare" Om modstandshandlinger mod vold fra en nærtstående person, København Den 22. juni 2023, kl. 9.00-15.00

Undervisere

Sara Svane

Cand. pæd. pæd. psyk.

Med ca. 10 års erfaring i arbejdet med forskellige voldsformer, går Sara helhjertet ind i visionen om at gøre noget ved vold i familier og i parforhold. Sara tror på, at vejen dertil går gennem terapi, fællesskaber og udbredelse af viden.

Mette Thyghøj

Cand. mag. psyk.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold. Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

Find vej

Adresse:

Lokation Aarhus: kommer snart. Lokation København: kommer snart

Booking