1-dags kursus: Børn der lever med vold i familien

Børn der lever med vold i hjemmet, viser deres smerte og længsel gennem både kropslige og verbale udtryk. Al handling er kommunikation til os voksne om noget, og derfor skal vi lære at forstå, hvad børns udtryk og handlinger handler om. Børn responderer forskelligt, når der er vold i hjemmet. Nogle børns responser gør det lettere for os voksne at føle sympati. Andre responser, som voldsomhed, slå, spark, aggressioner, bid mm., kan få voksne til at tage afstand fra et barn og vise barnet modstand. Det kan være rigtig svært at vide, hvad man skal stille op, når et barn handler på måder, der overskriver ens egne eller andres grænser. Alle børn har ret til at blive forstået, hørt og set på med værdighed og respekt, og det er altid de voksne, der bærer ansvaret for dette, i relation til barnet. For at kunne hjælpe børn, der har levet – eller lever – med vold, skal vi voksne have viden og redskaber, så vi kan føles os godt klædt på til en svær relation med et barn. Ellers kan vi komme til at låse barnet fast i snævre og dominerende negative selvfortællinger, med risiko for langvarig mistrivsel – og videreførelse af vold. Undervisningen er teoretisk og metodisk praksisnær, så du kan gå direkte ud og anvende tilgangen, ligesom du vil få helt konkrete redskaber til, hvordan du kan hjælpe børn der har levet – eller lever – med vold i familien.
Første kursusdag:
Pris ekskl. moms
2000 kr.
Pr. deltager
Læs mere

Undervisningsdage

1-dags kursus: Børn der lever med vold i familien, Aarhus Den 6. december 2023, kl. 9.00-15.00

Undervisere

Mette Thyghøj

Cand. mag. psyk.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold. Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

Sara Svane

Cand. pæd. pæd. psyk.

Sara har arbejdet mange år med vold i nære relationer og har særlig talt med unge og voksne, men også med børn der lever med vold i hjemmet. Igennem årene, er Sara blevet særligt optaget af psykisk vold og seksualiseret vold.

Find vej

Adresse:

Booking