1-dags introkursus: Gruppefacilitering. Lær at facilitere grupper for mennesker der udsættes for vold fra en nærtstående person

Når man har levet med vold, har man ofte fornemmelsen af ensomhed og isolation. At man er alene om at have været udsat for vold og den skam, der kan hæfte sig på dette. Tanken ’måske er det mig der er problemet’ kan let snige sig ind, når skammen afholder én fra at tale med andre om volden. Skammen vokser når man taler med mennesker, der ikke har indsigt i eller erfaring med vold fra en nærtstående person. Mange oplever, at det er skamreducerende at tale med andre, der også har været udsat for vold. Det kan være befriende at erfare, at man kan være let at forstå, og at det man siger resonerer i andre. Man kan få bekræftet det man har oplevet, og fornemmelsen af ensomhed og isolation mindskes og fællesskabsfølelsen vokser – og fællesskab heler. På dette kursus opnår man grundlæggende viden om og færdigheder i, hvordan man faciliterer grupper for voldsudsatte. Man vil efter dette introkursus være klædt på til at kunne iværksætte grupper for unge og voksne, der har levet med vold fra en nærtstående person. Målgruppe: Alle fagprofessionelle der ønsker kompetencer til at facilitere grupper for voldsudsatte.
Første kursusdag:
Pris ekskl. moms
2000
Pr. deltager
Læs mere

Undervisningsdage

1-dags introkursus: Gruppefacilitering. Lær at facilitere grupper for voldsudsatte, København Den 30. november 2023, kl. 9.00-15.00

Undervisere

Mette Thyghøj

Cand. mag. psyk.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold. Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

Find vej

Adresse:

Lokation i Aarhus og København: kommer snart

Booking